Thursday, June 26, 2008

Salamat...

...sa inyong lahat na nagdasal para sa akin at nagpalakas ng loob ko noong magkasakit ako.
Ngayon, nandito ulit ako kasama n'yo. Masaya ako. Masayang masaya.... dahil minsan pa ay napatunayan ko na may mga totoong nagmamahal sa akin, ang NSDAPS family; na ang Diyos ay tunay na nasa bawat isa sa atin sa ating pananalangin nang sama-sama. Ito ang tatak ng isang Aranzan, laging nag-aalab ang puso sa panalangin kaisa ng Mahal na Birhen ng Aranzazu. Sa katunayan 40 taon na ang ating institusyon......tatagal ka pa ba? Ano'ng sikreto mo? Ano ang baon mo para maging matatag sa gitna ng "tinikan"?

No comments: